III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line

III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line

Polski Uniwersytet Wirtualny

oraz

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

z radością zawiadamiają, iż w dniach 5-6 kwietnia 2017 r.
w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
odbędzie się


III Ogólnopolska Konferencja

 

Akademia On-Line

„Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci”

 

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w procesie e-rewolucji. Systematycznie przybywa doświadczeń, umiejętności i nasilają się zmiany w technologii, co skutkuje rewolucjami dokonywanymi w obszarach:

- edukacji,

- technologii,

- biznesie,

- badaniach naukowych.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesach, które aktualnie dzieją się w naszym świecie.

Każda z prezentowanych podczas Konferencji e-rewolucji będzie przedstawiać koncepcję zmiany i przykłady realizacji.

Drugi dzień w większym stopniu przypomina klasyczną konferencję naukową. Prelegenci zaprezentują zrealizowane przez siebie e-projekty.

W trzeciej części Konferencji zapraszamy do udziału w warsztacie Click Meeting oraz w prestiżowym wydarzeniu artystycznym o randze międzynarodowej.

 

***

Jesteśmy przekonani, że spotkanie w Łodzi pozwoli na interesującą wymianę opinii i doświadczeń o dorobku e-learningu, metodyce zdalnego nauczania, tworzeniu zasobów dydaktycznych, technikach motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwi poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem. Chcemy, aby wydarzenia w ramach Akademii On-line były inspiracją do dalszych działań i rozwoju.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

 • dorobek e-learningu w Polsce,
 • kierunki rozwoju e-learningu i nowe trendy,
 • metodyka i technologie zdalnego nauczania – modele teoretyczne i praktyka,
 • życie w Sieci i z Sieci – modele funkcjonowania osób i firm,
 • e-learning akademicki versus e-learning w biznesie — miejsca wspólne i różnice,
 • zastosowanie e-learningu w biznesie: grywalizacja, mobile learning, social learning, video learning, systemy wideokonferencyjne, najnowsze rozwiązania w zakresie korporacyjnych platform szkoleniowych.

***

Nasza konferencja to dwa dni wypełnione po brzegi potężną dawką wiedzy, kompetencji i doświadczeń z zakresu zdalnego nauczania. Swój udział potwierdzili specjaliści i eksperci m.in. z I3D, Brand24, Motorola Solution czy Polskiej Akademii Nauk.

W programie różnorodne formy prezentacji: wystąpienia, warsztaty, dyskusje, pokazy. O czym będziemy rozmawiać, co będziemy pokazywać sobie wzajem? To, co w e-learningu będzie jutro! Nowe kierunki rozwoju e-learningu oraz nowe trendy, mobile learning, social learning, video learning, najnowsze rozwiązania w zakresie korporacyjnych platform szkoleniowych VR — Virtual Reality.

Naszą konferencję ubierzemy w formułę 4  e-Rewolucji — 4eR:

 • w edukacji,
 • w technologiach,
 • w biznesie,
 • w badaniach naukowych.

Pokażmy, że zdalne uczenie i uczenie się ma WIELORAKI, WIELOKROTNY i REWOLUCYJNY z założenia wymiar!
Zachęcamy gorąco do przyłączenia się do nas. Są jeszcze wolne miejsca dla prelegentów i słuchaczy. Zapraszamy!

Komitety

Komitet honorowy

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

 

Komitet naukowy

Przewodniczący:

dr Maria Zając — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

prof. dr hab. Jerzy Mischke — Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

 

Członkowie:

prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo) — Uniwersytet Jagielloński, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ

prof. dr hab. Lech Mankiewicz — Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Stanisław Czachorowski — Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

dr Paweł Szczęsny — Uniwersytet Warszawski, Fundacja Nauki Otwartej, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

dr Andrzej Wodecki — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

dr Marcin Dąbrowski — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

dr Agnieszka Wierzbicka — Uniwersytet Łódzki, Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia

dr Wiesław Przybyła — Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polski Uniwersytet Wirtualny

dr Anita Dąbrowicz-Tlałka — Politechnika Gdańska, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

dr Marek Małolepszy — Politechnika Łódzka, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

dr Elżbieta Dul-Ledwosińska —  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

 

Komitet organizacyjny

 

dr Anna Fadecka — Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

mgr Paulina Łuczeńczyk — Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

 

Regulamin

Terminy i opłaty

Opłata konferencyjna, wynosi:

 • Udział czynny – 300 zł
  Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, publikację recenzowaną (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych), przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.
 • Udział czynny jednodniowy – 150 zł
  Opłata obejmuje: jednodniowy udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, publikację recenzowaną (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych), przerwy kawowe, obiad.
 • Udział bierny – 150 zł
  Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.
 • Udział bierny jednodniowy – 75 zł
  Opłata obejmuje: jednodniowy udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad.

 

Pracownikom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przysługuje 50% zniżki.

Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz innych uczelni wstęp wolny na obrady konferencyjne.

 

Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 24 marca 2017 r.
Termin uiszczenia opłaty za udział w Konferencji upływa 24 marca 2017 r
.

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z podaniem w tytule przelewu:

imienia i nazwiska Uczestnika oraz Konferencja Akademia On-line:

nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA

nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

Publikacja

Artykuły prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plonem konferencji będzie monografia w formie e-booku zawierająca pełne teksty wystąpień konferencyjnych. Za publikację referatu w monografii pokonferencyjnej autor otrzymuje 5 pkt. Jej wydanie organizatorzy przewidują we wrześniu 2017 roku.

Zasady przygotowania tekstów

Struktura artykułu

 1. Pierwsza strona:
  • Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim),
   • Autor/autorzy oraz afiliacja
   • imię i nazwisko,
   • miejsce pracy, miejscowość,
   • adres do korespondencji,
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej;
 2. Druga strona:
  • Abstrakt (do 150 wyrazów) – język polski i angielski
  • Słowa kluczowe: 3-6 słów – język polski i angielski
 3. Kolejne strony:
  • Tekst artykułu (do 20 tysięcy znaków wraz z bibliografią, tabelami i rysunkami):
   • struktura tekstu zaznaczona poprzez wprowadzenie podtytułów i wcięć w tekście;
   • struktura tekstu zaznaczona poprzez wprowadzenie podtytułów i wcięć w tekście;
   • układ treści w artykułach o charakterze sprawozdań z badań empirycznych: wprowadzenie, metodologia, wyniki badań, dyskusja wyników;
   • zdjęcia (JPEG lub TIFF) z podanym źródłem ich pochodzenia, rozdzielczość 300 dpi – w osobnym pliku;
   • czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe (2.5 cm), wyrównanie tekstu - obustronne;
   • odsyłacze do literatury w tekście pracy umieszczone w nawiasie (nazwisko, rok wydania książki lub artykułu w czasopiśmie, numer strony lub stron – w przypadku cytowania fragmentu tekstu);
   • cytaty opatrzone znakiem „ ”;
   • spis literatury wykorzystanej w pracy umieszczony na końcu tekstu w porządku alfabetycznym.

 

Zasady sporządzania bibliografii (literatury cytowanej):

 • W bibliografii pojawiają się wyłącznie publikacje przywołane w tekście. Struktura zapisu bibliograficznego:
 • nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) autora lub redaktora pracy zbiorowej,
 • rok wydania publikacji,
 • tytuł publikacji,
 • numer tomu w przypadku czasopisma oraz numery stron artykułu ewentualne nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) tłumacza,
 • tytuł pracy zbiorowej, z której pochodzi rozdział,
 • miejsce wydania i nazwa wydawcy książki,

Prosimy o podawanie w nawiasach kwadratowych tłumaczeń polskich tytułów.

 

Przykłady zapisu bibliograficznego:

Książka w oryginale:
Bruner J. (2006) Kultura edukacji, Kraków: UNIVERSITAS.

Książka tłumaczona:
Kaufman J. C. (2011). Kreatywność. tłum. M. Godyń, Warszawa: APS.

Praca zbiorowa:
Ackroyd J., Neelands J. (red.) (2004) Drama Research. „The Research Journal of National Drama”, 3/June 2004, London: National Drama Publications.

Rozdział w pracy zbiorowej:
Karwowski M. (2009). Niektóre klasyfikacje metod i technik badania twórczości [w:] M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Artykuł w czasopiśmie:
Borgianni Y., Cascini G., & Rotini, F. (2013). Assessing creativity of design projects: criteria for the service engineering field. “International Journal of Design Creativity and Innovation”, 1, 131–159.

Warsztaty

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym warsztacie, który zostanie przeprowadzony przez firmę ClickMeeting, jednego z czołowych dostawców rozwiązań webinarowych dla branży edukacyjnej.

 

mgr Małgorzata Skulska, platforma ClickMeeting, Webinary w edukacji

Jak wykorzystać webinary w edukacji? Wykład połączony z prezentacją działania platformy webinarowej ClickMeeting na żywo.

Zakwaterowanie

Hostel Molo ul. Okopowa 70/106
42 656 22 69
www.hostelmolo.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Holiday Inn ul. Piotrkowska 229/231
42 208 20 00
www.hilodz.com
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
B&B Hotel Łódź al. Kościuszki 16
42 207 00 40
www.hotelbb.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Hotel Tobaco ul. Kopernika 64
42 207 07 07
www.hoteltobaco.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Hotel Focus ul. Łąkowa 23
42 637 12 00
www.focushotels.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Qubus Hotel al. Adama Mickiewicza 7
42 275 51 00
www.qubushotel.com
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DoubleTree by Hilton ul. Łąkowa 29
42 208 80 00
www.doubletreelodz.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
andel's by Vienna House ul. Ogrodowa 17
42 279 10 00
www.andelslodz.com
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konferencji

Program konferencji

DZIEŃ PIERWSZY – 5 kwietnia 2017

08.00-09.30    Rejestracja uczestników

AULA H120
09.30-10.00    UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
                     prof. AHE dr Makary Stasiak, Jak założyłem PUW - od ekstrawagancji do zasady bytu
                     dr Wiesław Przybyła, Cztery e-rewolucje


E-REWOLUCJA W EDUKACJI

10.00-10.30    prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), Uniwersytet Jagielloński, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Edukacyjne zanurzenie – Sieć jako medium edukacji
10.30-11.00    mgr inż. Piotr Peszko, Motorola Solutions, 2EDU.pl, Ambasador EPALE, E-learning - dlaczego warto myśleć o kompetencjach?   Prezentacja
11.00-11.30    mgr Piotr Halama, ZSP nr 2 im. KEN w Pile, Republika Edukacji, E-learning w edukacji. Dlaczego pod górkę?   Prezentacja
11.30-12.00    Dyskusja

12.00-12.15    Przerwa kawowa

 

E-REWOLUCJA W TECHNOLOGIACH
12.15-12.45    mgr Marcin Wiśniewski, I3D, Virtual Reality w edukacji - studium przypadku
12.45-13.15    mgr Paweł Jóźwiak-Rodan, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi/Szkoła Filmowa w Łodzi, Narracyjne struktury VR   Prezentacja
13.15-13.45    mgr Marta Eichstaedt, Webcomm, Kierunki rozwoju programów typu: wirtualny pokój   Prezentacja
13.45-14.15    Dyskusja

14.15-15.15    Obiad

 

E-REWOLUCJA W BIZNESIE
15.15-15.45    mgr Mariusz Wesołowski, Advice.me, Internetowe Rewolucje Google, Jak sprzedałem produkt, którego nie było, czyli wyzwania młodego e-przedsiębiorcy
15.45-16.15    mgr Mikołaj Winkiel, Brand24, Brand24 - umiejętne wykorzystanie własnego narzędzia do promocji startupu   Prezentacja
16.15-16.45    Dyskusja

16.45-17.00    Przerwa kawowa

 

E-REWOLUCJA W BADANIACH
17.00-17.30    dr Paweł Szczęsny, Fundacja Nauki Otwartej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Jedno wielkie laboratorium czyli jak społecznościowe projekty naukowe zmieniają oblicze badań   Prezentacja
17.30-18.00    dr Anna Bąkała, Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Inspiruj, motywuj i rządź!   Prezentacja
18.00-18.30    Dyskusja

19.00-20.00    Kolacja

 

DZIEŃ DRUGI – 6 kwietnia 2017

AULA H120
SESJA PLENARNA
09.30-10.00    mgr Przemysław Stencel, Edukacja-Online.pl, Szkolenie e-nauczycieli – dylematy trenera   Prezentacja
10.00-10.30    mgr Artur Kornatka, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Innowacje w kształceniu na odległość na przykładzie Cloud Academy   Prezentacja
10.30-10.45    Dyskusja

10.45-11.00    Przerwa kawowa

 

SESJA I - sala H111
11.00-11.20    mgr Agnieszka Budzyńska, mgr Damian Stańczyk, GroMar Sp. z o.o., E-learning akademicki a komercyjny - czy uda się je ze sobą połączyć   Prezentacja
11.20-11.40    dr Joanna Opoka, To Do Media Sp. z o.o., LEARN w centrum uwagi   Prezentacja
11.40-12.00    dr inż. Wioletta Sołtysiak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Model zarządzania procesem e-kształcenia   Prezentacja
12.00-12.20    dr Marek Małolepszy, Politechnika Łódzka, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Matematyka na ekranie - wykorzystanie filmów jako wsparcia zajęć prowadzonych stacjonarnie   Prezentacja
12.20-12.40    Dyskusja

12.40-13.00    Lunch


SESJA II - sala H110
11.00-11.20    dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, Politechnika Gdańska, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Multimedia i ścieżki edukacyjne - narzędzia efektywnego kształcenia   Prezentacja
11.20-11.40    dr Elżbieta Dul-Ledwosińska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Jak robić e-learning na kierunku artystycznym   Prezentacja
11.40-12.00    dr Joanna Małocha, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, E-learning na lektoracie języka koptyjskiego w opinii wykładowcy i studentów   Prezentacja
12.00-12.20    dr Olga Majchrzak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Kiedy niemożliwe staje się możliwe – „Dziecięca literatura anglojęzyczna” w formule blended learning
12.20-12.40    Dyskusja

12.40-13.00    Lunch

 

Sala H111
13.00-14.00    WARSZTAT
                     mgr Małgorzata Skulska, platforma ClickMeeting, Webinary w edukacji

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

GALERIA PATIO 2
Budynek K, ul. Sterlinga 26
Wystawa "30 zdjęć narracyjnych" i performance w wykonaniu studentów kierunku Taniec na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

http://www.ahe.lodz.pl/news/10993/30-zdjec-narracyjnych-w-galerii-patio2

 

Relacja z konferencji

III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line już za nami. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu środowisk – wykładowcy akademiccy, nauczyciele, specjaliści i eksperci między innymi z firm Brand24, i3D, Click Meeting, GroMar, To Do Media, 2EDU, Webcomm, Motorola Solutions.

Prezentacje koncentrowały się wokół czterech e-rewolucji: w edukacji, technologii, biznesie i nauce. Przez dwa dni Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi stała się miejscem wymiany doświadczeń i opinii o dorobku e-learningu w edukacji i biznesie, tworzeniu zasobów dydaktycznych, kierunkach rozwoju i trendach w zdalnym nauczaniu. Niezwykle inspirujące wystąpienia stały się punktem wyjścia do intensywnych dyskusji w czasie obrad konferencyjnych i podczas nieformalnych spotkań w kuluarach.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii On-line.

 

Napisali o nas:

Dziennik Łódzki

d

http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/studenci/a/konferencja-o-procesie-erewolucji-w-ahe-w-lodzi,11956860/

 

Express Ilustrowany

 imgres

 http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/o-erewolucji-w-akademii-humanistycznoekonomicznej,11961586/

 

TVP3 - Łódzkie Wiadomości Dnia

TVP3 Lodz podst

https://lodz.tvp.pl/29827580/06042017-1830

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji.